Aktuality

NOVÝ ROK 2015

Šťastný a úspešný rok 2015 praje Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok.