Cenník nájomného

Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok

Trhovište 4, Kežmarok

Sadzby minimálneho nájomného za prenájom nehnuteľného majetku mesta Kežmarok, ktorý je v správe STZ mesta Kežmarok.

Výška nájomného vrátane prevádzkových nákladov podľa prenajatého priestoru platná pre mesto Kežmarok.

 

1. Mestská športová hala Vlada Jančeka, Nižná brána 17, Kežmarok:

 
1.1. Veľká telocvičňa - športové účely 17,00  €/hod
1.2. Celodenné akcie (nad 6 hodín) - ostatní 30 % zľava z počtu objednaných hodín
1.3. Rozpočtové, príspevkové a preddavkové organizácie, občianske združenia – zriadené resp. založené mestom 0,50  €/hod
1.4. Rozpočtové, príspevkové a preddavkové organizácie, občianske združenia – nezriadené resp. nezaložené mestom, štátne organizácie, FO poverené organizovaním mestských líg a športových súťažíb 5,50  €/hod

1.5. Veľká telocvičňa – ostatní (nie športový účel) - nájomné

- prekrytie palubovky

35,00  €/hod

100,00  € - paušálne

 

2.1. Malá telocvičňa - športové účely 7,00  €/hod
2.2. Celodenné akcie (nad 6 hodín) - ostatní 30 % zľava z počtu objednaných hodín
2.3. Rozpočtové, príspevkové a preddavkové organizácie, občianske združenia – zriadené resp. založené mestom 0,50  €/hod
2.4. Rozpočtové, príspevkové a preddavkové organizácie, občianske združenia – nezriadené resp. nezaložené mestom, štátne organizácie, FO poverené organizovaním mestských líg a športových súťažíb 2,50  €/hod

2.5. Malá telocvičňa – ostatní (nie športový účel) - nájomné

15,00  €/hod

 

3.1. Zasadačka - prenájom 7,00  €/hod

 

4.1. Prenájom plochy za účelom poskytovania gastroslužieb 10,00  €/deň

 

4. Futbalový štadión (Š-1), Trhovište 2, Kežmarok:

 
4.1. Celý areál Š-1 10,00  €/hod
4.2. Celodenné akcie (nad 6 hodín) - ostatní 30 % zľava z počtu objednaných hodín
4.3. Rozpočtové, príspevkové a preddavkové organizácie, občianske združenia – zriadené resp. založené mestom 0,20  €/hod
4.4. Rozpočtové, príspevkové a preddavkové organizácie, občianske združenia – nezriadené resp. nezaložené mestom, štátne organizácie, FO poverené organizovaním mestských líg a športových súťažíb 5,00  €/hod

4.5. Atletická dráha

1,00  €/hod

 

5. Tréningový futbalový štadión (Š-2), Tvarožnianska ul., Kežmarok

 
4.1. Celý areál Š-2 6,00  €/hod
4.2. Celodenné akcie (nad 6 hodín) - ostatní 30 % zľava z počtu objednaných hodín
4.3. Rozpočtové, príspevkové a preddavkové organizácie, občianske združenia – zriadené resp. založené mestom 0,20  €/hod
4.4. Rozpočtové, príspevkové a preddavkové organizácie, občianske združenia – nezriadené resp. nezaložené mestom, štátne organizácie, FO poverené organizovaním mestských líg a športových súťažíb 3,00  €/hod