O nás

Základné informácie o spoločnosti

 

Organizácia  s účastou mesta - príspevková organizácia mesta Kežmarok

 

Názov: Správa telovýchovných zariadení mesta Kežmarok

 

Riaditeľ:   Ing. Miloslav Nadanyi

                   tel: +421905 203 397

                  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa:   Trhovište č. 4, 060 01 Kežmarok

Príspevková organizácia Správa telovýchovných zariadení Mesta Kežmarok vznikla na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva č. 52 zo dňa 15.07.1996.

Príspevková organizácia bola zriadená za účelom utvárania podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov Mesta Kežmarok v oblasti telesnej kultúry a športu, uspokojovať a podnecovať ich záujem o športové aktivity.

 Organizácia má v správe nižšie uvedený majetok :

  • zimný štadión, Trhovište č. 4
  • atleticko – futbalový štadión / Š - 1 /, Trhovište č. 2
  • tréningový a mládežnický futbalový štadión, strelnica pre lukostreľbu / Š - 2 /, Tvarožnianska ul.
  • mestská športová hala Vlada Jančeka
  • viacúčelové ihrisko JUH II. / hokejbal /